PROJECTE “ELS APARELLS DEL COS HUMÀ”

Des de finals de gener, la classe de 3r d’ESO hem estat treballant en un projecte de l’assignatura de biologia i geologia on els alumnes ens hem convertit en experts. Separats en grups de treball cooperatius per a cada aparell del cos humà treballat (digestiu, respiratori, circulatori, excretor i reproductor), hem hagut de recopilar informació sobre l’aparell en qüestió. També hem preparat una exposició i, finalment, hem realitzat un test i una pregunta de desenvolupar que, rebent l’aprovació i les modificacions (no comunicades als experts de cada aparell) del professor (Roger Valls), han acabat formant l’activitat avaluativa que ens ha aportat la nota resultant als alumnes examinats. El document escrit, la presentació i el test han estat realitzats amb les diferents opcions que ofereix la plataforma Google. Utilitzant així Google Docs, Google Slides i Google Forms, hem pogut editar els nostres documents alhora i fer-ne modificacions. El professor també ha tingut accés en tot moment a aquests documents per aportar suggeriments i completar la informació. Un cop realitzats tots els apartats anteriors, ens hem separat en diferents seminaris (redistribuïts pel professor) amb una o dues persones de cada aparell i hem hagut d’explicar tota la informació obtinguda als altres alumnes del seminari, els quals han pres apunts per presentar-los en forma de dossier un cop tots els aparells han estat explicats.

Ens hem examinat un cop la informació de dos aparells ha estat explicada i assimilada per tots els alumnes constituents de cada seminari. Així doncs, hem realitzat un total de tres exàmens, dels quals hem extret una part de la nota resultant del trimestre i del projecte.

3r-eso-2

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: