REDACCIÓ REPÀS EXAMEN FÍSICA I QUÍMICA

No tens clar la matèria de física i química? No tens clar si són substàncies pures o mescles, homogènies o heterogènies, etc…? La solució és practicar. Practicant s’entén millor la matèria.

El nostre professor de física i química, el Roger Valls, ens va ajudar a aclarir els dubtes que teníem sobre els mètodes de separació de mescles, tant mescles homogènies com heterogènies. Això ens va ajudar cap a l’examen del dia següent.

Vam veure quatre mètodes de separació; la imantació, la cromatografia, la decantació i la filtració.

Per fer la pràctica amb la classe partida, ens vam dividir en quatre grups, un per a cada mètode. Per fer aquestes activitats vam seguir uns passos d’un dossier que ens va donar el Roger.

1. LA IMANTACIÓ.imantacio

Quan en una mescla hi tenim algun dels components que presenta propietats magnètiques, aquest es pot separar fàcilment amb l’ajuda d’un imant.

Per fer la separació de llimadures de ferro de les serradures, primer vam agafar un imant embolicat amb un paper. A l’interior del vas de precipitats hi havia una mescla de llimadures de ferro i serradures. Havíem d’acostar l’imant al vas. Per tant, quan remenàvem arrossegant l’imant per l’interior del vas, les llimadures s’enganxaven a l’imant per la força magnètica. Les llimadures que quedaven en el paper, s’havien de dipositar en una placa de petri.

2. LA CROMATOGRAFIA.

Per identificar i separar les substàncies que formen part d’una tinta s’utilitza la cromatografia. El resultat és una taca de diferents colors impresa en el paper de filtre, cada color de la qual respon a una de les diferents substàncies que componen la mescla.cromatografia

Les tintes són mescles de substàncies de color i aigua o altres dissolvents.

Per observar el procediment de la cromatografia vam seguir-ne uns passos. Es preparava en un erlenmeyer mig centímetre d’alcohol (i si no en teníem, amb acetona). Quan ja el vam posar, en un paper es pintava un punt amb diferents tipus de bolígrafs. Introduïm el paper en l’alcohol i el deixem una estona.

El resultat és aquest: Podem observar que tenen diferents components gràcies a la cromatografia.

3. LA DECANTACIÓ.decantacio

Per a aquest experiment hem utilitzat un embut de decantació, variïs erlenmeyers i un embut. Aquest mètode permet separar mescles heterogènies de líquids immiscibles i de diferents densitats. Amb l’embut de decantació tancat, deixem reposar la mescla, fins que podem diferenciar els líquids, després col·loquem un erlenmeyer a sota de l’embut i obrim la clau de
pas, deixem que el primer líquid caigui per complet, després col·loquem el següent erlenmeyer, allà hi dipositem la mescla restant que resultarà ser el segon líquid i ja els tindrem separats. Al laboratori vam experimentar amb l’aigua i l’oli.

4. LA FILTRACIÓ.filtracio

Amb aquest mètode treballem la separació de mescles heterogènies. En el vas de precipitats tenim una mescla d’aigua amb sorra. Per mitjà d’un paper de filtre fem passar la mescla i els components que tenen una mida més gran que els forats del paper s’hi queden. Hem utilitzat
un paper de filtre, un embut, un vas de precipitats i un erlenmeyer.

 

 

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: